LENCANA SEKOLAH


PENERANGAN LENCANA SEKOLAH SKDDH
WARNA
Lencana ini diwarnai oleh empat warna iaitu kuning, merah, putih, dan hitam
Kuning - Melambangkan matlamat dan hasrat sekolah serta masyarakat ke arah kecemerlangan.
Merah - Melambangkan kekutan semangat dan kegigihan guru mendidik anak bangsa meneuju mercu.
Putih - Melambangkan niat suci dan murni guru-guru bagi melahirkan anak didik yang berilmu dan berahklak mulia.
Hitam - Melambangkan keunggulan ilmu dalam memandu ke arah kejayaan. 


VISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan 
Dato’ Demang Hussin 
Sekolah Gemilang Pada 2013.
MISI SEKOLAH

Memberi pendidikan menyeluruh dan adil 
kepada semua murid 
melalui budaya 
kerja cemerlang dan semangat 
kerja berpasukan 
bagi melahirkan modal 
insan cemerlang berlandaskan 
falsafah 
pendidikan kebangsaan.Dicatat oleh: Fasilitator Schoolnet